Technology

 

 

Afval

Voor het REnescience-proces zijn zowel ongescheiden GHA als diverse andere soorten afval geschikt.

Wij hebben in onze fabriek in het Amager Ressource Center (ARC) in Kopenhagen een enorme ervaring opgebouwd bij het verwerken van ongescheiden GHA. In ons project maken we van deze ervaring gebruik. 

  • ongescheiden GHA

  • kleiner maken niet vereist

  • geschikt voor diverse andere soorten afval

Proces

​In het REnescience-proces wordt ongescheiden GHA bevochtigd en verwarmd tot een temperatuur waarbij enzymatische hydrolyse kan plaatsvinden. Door middel van enzymatische activiteit worden biologisch afbreekbare stoffen vloeibaar gemaakt, waardoor niet-afbreekbare vaste stoffen makkelijk kunnen worden gescheiden. Het verwerken van ongescheiden GHA is robuust. Versnipperen is niet nodig. Het proces is daarom veel eenvoudiger dan andere processen en het heeft een hoog afvangpercentage wat betreft biomassa en het recyclen van stoffen. Dit is goed voor het milieu en goed voor het bedrijf.

Vloeibaar maken van huishoudelijk afval
Het vloeibaar maken is het belangrijkste onderdeel van het REnescience-proces. In een speciale reactor worden enzymen aan de afvalstroom toegevoegd. De biologisch afbreekbare inhoud van het ongescheiden afval wordt vloeibaar gemaakt en gescheiden van de niet-afbreekbare vaste stoffen. Het resultaat is een biovloeistof met een hoog potentieel aan biomethaan die kan worden verpompt.

Ballistische scheiding
In het ballistische scheidingsproces wordt het behandelde afval in drie fracties gescheiden: biovloeistof en 2-dimensionale en 3-dimensionale vaste fracties.

Wassen van de 3-dimensionale fractie
De 3-dimensionale fractie wordt naar een wastrommel getransporteerd waar oppervlakteresidu wordt verwijderd. Gebruikt water wordt gerecirculeerd.

Eerste persing van de 2-dimensionale fractie
De 2-dimensionale fractie wordt vanaf de ballistische scheider naar een drukpers getransporteerd, waar een vloeistof met organische vezels en residu van de 2D-fractie wordt gescheiden. De vloeistof wordt vervolgens met de biovloeistofstroom gemengd.

Wassen van de 2-dimensionale fractie
De 2D-fractie wordt gewassen om de stabiliteit tijdens de opslag te verbeteren en zoveel mogelijk biologisch materiaal te behouden. Gebruikt waswater wordt gerecirculeerd en weer in de voorbehandelingsstap gebruikt.

Tweede persing van de 2-dimensionale fractie
Na het wassen vindt er een tweede persing plaats om het gehalte aan droge stof te verhogen.

Biovloeistof
Bij het verlaten van de ballistische scheider wordt de vloeistof gemengd met biovloeistof van de 2D-fractie uit de eerste persing. Verdere behandeling is afhankelijk van het beoogde gebruik van de biovloeistof. Afhankelijk van uw bedrijf en afzetmarkt, kan de biovloeistof voor diverse doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld de productie van biogas.

Eindfracties

De opbrengsten van het REnescience-proces kunnen worden opgewerkt tot waardevolle producten:

De biovloeistof is geschikt als basismateriaal voor

  • productie van biogas;

  • productie van andere chemische stoffen, zoals melkzuur en butanol, die als grondstof in de chemische industrie of als transportbrandstof gebruikt kunnen worden.

De 3D-fractie, die voornamelijk hoogwaardige kunststoffen en metalen bevat, is geschikt voor verdere scheiding en recycling. Het kan de behoefte aan nieuwe olie voor de productie van kunststoffen verminderen.

De 2D-fractie, voornamelijk bestaande uit textiel en plastic folies, is geschikt voor:

  • verdere scheiding en recycling, hetgeen de noodzaak vermindert van olie en gas voor de productie van nieuwe kunststoffen;

  • gebruik als Refuse Derived Fuel (RDF) en Solid Recovered Fuel (SRF), die fossiele brandstoffen kunnen vervangen en bovendien kunnen worden opgeslagen.