Field in the sun

REnescience komt met een nieuwe, schone technologie waarmee gemengd huishoudelijk afval (GHA) wordt omgezet in 'biovloeistof' en andere waardevolle producten. Meer dan negentig procent van het biologisch afbreekbaar materiaal wordt gevangen in de biovloeistof. Daarnaast is het percentage de materialen die geschikt zijn voor hergebruik aanzienlijk hoger dan die van traditionele processen. Ook is het afvalbeheer een stuk duurzamer.

 

 

 

REnescience haalt waarde uit afval door het om te zetten in waardevolle hulpbronnenREnescience haalt waarde uit afval door het om te zetten in waardevolle hulpbronnen

Scheiding van afval bij de bron is niet langer noodzakelijk, omdat REnescience deze taak een stuk beter uitvoert dan zelfs de beste handmatige systemen. Waar wel scheiding bij de bron plaatsvindt, biedt REnescience ondersteuning zodat het scheiden nog beter werkt.

REnescience in het kort:

  • Het moeizame werk van het scheiden van afval wordt door middel van moderne technologie gedaan

  • Het nettotarief voor afvalverwerking is uiterst concurrerend

  • REnescience haalt meer waarde uit afval door het om te zetten in waardevolle hulpbronnen

 

Het moeizame werk van het scheiden van afval wordt door middel van moderne technologie gedaan

De huidige afvalverwerkingssystemen werken vaak met ouderwetse methoden bij het scheiden van GHA. Hierbij moeten mensen zelf het afval scheiden door middel van verschillende containers voor biologisch afval, plastic, metaal, glas enzovoort, die vervolgens op afzonderlijke manieren moeten worden getransporteerd.

 

REnescience scheidt het afval veel efficiënter dan mensen. Het haalt het niet-afbreekbare materiaal (glas, hout, plastic, metaal, enz.) eruit en produceert vier tot vijf maal zo veel biogas uit het afbreekbare materiaal (voedsel en papier) vergeleken met systemen waarbij afval door mensen wordt gesorteerd. Dus waarom laat u alles niet aan REnescience over?

 

REnescience breekt met de huidige praktijk van afvalverwerking en -inzameling door het scheiden van afval te centraliseren, en op een milieuvriendelijker wijze. Het opzetten van een REnescience-fabriek is niet noodzakelijkerwijs een kwestie van of/of, maar het kan beide zijn in termen van scheiding bij de bron en gecentraliseerde scheiding.

 

Het nettotariefniveau van de verwerking is uiterst concurrerend

De technologie van REnescience is goedkoper en kent hogere recyclingsnelheden dan bestaande technologie. Afvalverwerkers en lokale gemeenschappen kunnen potentieel lagere afvalverwerkingskosten bereiken door gebruik te maken van REnescience.

 

Dit komt omdat:

  • biogas vaak door regelingen van de overheid wordt gestimuleerd, waardoor zelfs hogere marges of reducties van acceptatietarieven mogelijk zijn bij concurrentie tussen aanbestedingsprojecten voor afvalverwerking

  • het inzamelingssysteem van REnescience eenvoudiger is dan dat van scheiding bij de bron en er aanzienlijk op logistieke kosten kan worden bespaard

  • het recyclebare materiaal een aanzienlijk positieve impact op de rentabiliteit van de fabriek kan hebben als het als waardevolle hulpbronnen wordt verkocht

 

REnescience haalt meer waarde uit afval door het om te zetten in waardevolle hulpbronnen

REnescience biedt een gecentraliseerde enzymatische scheiding van ongescheiden vast huishoudelijk afval, wat tot een grote verscheidenheid aan waardevolle output stromen leidt:


 

  • Een biovloeistof die uiterst geschikt is voor de productie van biogas en diverse andere chemische producten Bij de productie van biogas uit biovloeistof ontstaat als bijproduct digestaat, dat fosfor bevat. Fosfor is geschikt als kunstmest en het water in het digestaat gaat als proceswater terug naar de REnescience-fabriek

  • Recycling van metaal en hoogwaardige kunststoffen in ongescheiden GHA

  • Vaste brandstoffen die fossiele brandstoffen kunnen vervangen in energiecentrales die elektriciteit en warmte opwekken

1.00000000000000http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/waste-claw-renescience.jpg?RenditionID=5, REnescience haalt waarde uit afval door het om te zetten in waardevolle hulpbronnen0